Overnatting i Sunnfjord

Overnatting i Sunnfjord

Sunnfjord ligger midt i Sogn og Fjordane, med Førde og Florø som regionens to byer. Efinor tilbyr billig overnatting i Sunnfjord, med korttidsleie og langtidsutleie av billige rom i begge byene.

Aksen Florø – Førde har pr. i dag den høyeste vekstraten i fylket, og er det største næringssenteret mellom Ålesund og Bergen.

Næringslivet og offentlige virksomheter utgjør til sammen et stort og mangfoldig arbeidsmarked i sunnfjordregionen, med en godt utviklet infrastruktur. Dette gjør regionen og de to byene, med hver sin flyplass, lett tilgjengelig.

I grove trekk er Førde er størst på handel og tjenesteytelser, mens Florø har en sterk industrisektor spesielt rettet mot skips- og offshoreindustrien.

Se også: