Dag Jøran Hjelmeland

Dag Jøran Hjelmeland er daglig leder og styreformann i selskapet, som ble etablert i 2006.