HMS

HMS

Efinor Offshore Service er og skal være en sikker og god arbeidsplass, som tar best mulig vare på den enkelte medarbeider, på våre samarbeidspartnere og kunder, og miljøet rundt oss.

Robert-Siekiera-web-squareTrygge arbeidsvilkår for våre ansatte, og miljøvennlige arbeidsmetoder, er således vår viktigste rettesnor.

HMS-arbeidet; helse, miljø og sikkerhet, står alltid i fremste rekke på alle opdrag vi påtar oss.

Derfor arbeider vi planmessig med HMS-arbeidet, og har en egen HR-sekretær, Robert Siekiera (bildet t.h.), som ser til at våre egne og myndighetenes krav til HMS blir fulgt i ethvert arbeid som utføres, både i det daglige arbeidet og i et langsiktig perspektiv.

Visjon og verdier

Efinor skal være et foretrukket og bærekraftig serviceselskap med fokus på leveransepresisjon, HMS, kvalitet og kundens behov.

Les mer…

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sikkerhet for mennesker med fravær av miljø- og personskader er et overordnet mål for vår virksomhet.

Les mer….