Rigg

Rigg

Norsk og utenlandsk offshorevirksomhet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Det skal investeres betydelige beløp i både nye og eksisterende installasjoner.

Efinor samarbeider i dag med flere av de ledende offshoreaktørene, og kan levere personell til en rekke oppdrag innen denne sektoren.