Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 

2.1 HMS-filosofi

 • Vår filosofi er å drive virksomheten uten at ulykker, skader eller tap inntreffer.
 • Hos oss er helse, miljø og sikkerhet et linjeansvar. HMS rutiner og bevissthet skal være integrert i organisasjonen.
 • Vi ønsker å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Vi skal daglig ha forebyggende aktiviteter på arbeidsplassen for å oppnå en kultur som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

2.2 HMS-politikk

 • Sikkerhet for mennesker med fravær av miljø- og personskader er et overordnet mål for vår virksomhet. Oppgavene som knytter seg til dette skal løses i nært samarbeid med myndighetene, kundene og egne ansatte.
 • De ansatte skal sikres mot sporadiske og varige påvirkninger i firmaets tjeneste som kan føre til skader eller sykdommer.
 • Vi skal forebygge at produkter vi tilvirker, benytter, behandler eller omsetter, ikke forårsaker skader på liv og eiendom.
 • Vi skal ikke forringe, men stadig bidra til å forbedre det ytre miljø.
 • Vi skal ivareta sikkerheten mot brann, eksplosjoner og lignende, og oppfylle de krav til beredskap som lover og forskrifter stiller.

2.3 HMS-mål

Vi skal drive virksomheten uten at ulykker, skader eller tap inntreffer!

Dette vil si at acheterdufrance.com våre delmål er:

 • Null ulykker
 • Null fravær og skader
 • Null branntilløp
 • Null fallende gjenstander
 • Null ikke-planlagte utslipp
 • Null utilsiktede materielle skader og økonomiske tap
 • Null sikringsbrudd
 • Null-filosofien representerer både et mål å arbeide mot og en måte å tenke på.

2.4 Verdier

 • Den enkeltes sikkerhet og helse står i fokus i all vår virksomhet.
 • Vi skal ha en organisasjon som preges av åpenhet, ærlighet og tillit.
 • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø hvor vi har omtanke for hverandre.
 • Vi skal overgå kundens forventninger og derved sikre at Efinor har en bærekraftig virksomhet.
 • Efinor ansatte skal ikke misbruke sin stilling til å oppnå personlige fordeler av noen art. Den enkelte skal gjennom sin opptreden overfor kunder, leverandører og myndigheter opprettholde strenge krav til personlig integritet.
 • Dette innebærer å. respektere gjeldende lover og regler opptre i god tro ikke delta i korrupte og uakseptable forretningstransaksjoner ikke delta i handlinger som har til hensikt å skade andre.

2.5 Kvalitet

Virksomheten sitt styringssystem er ihht NS-EN ISO 9001:2008.

Det er etablert HMS-systemer i samsvar med internkontrollforskriften og Petroleumtilsynets rammeforskrift

Selskapet jobber med å bli registrert i Achilles kvalifiseringssystem for olje- og gassleverandører.