Visjon og verdier for Efinor

 

1.1 Visjon, verdier, politikk og mål

1.1.1 Visjon

Efinor skal website være et foretrukket og bærekraftig serviceselskap med fokus på leveransepresisjon, HMS, kvalitet og kundens behov.

1.1.2 Slagord

Vi gå nye veier for og med våre kunder.

1.1.3 Våre verdier

  • Pålitelig, nøyaktig og evne til å se helheten
  • Vær mot andre slik du ønsker å bli møtt
  • Forebygge, ta lærdom og utvikle

1.1.4 Kvalitetspolitikk

Vi skal ha de mest effektive tilsette, dette ved å: Forebygge avvik, ta lærdom av avvik, evaluere og tenke at vi kan bli bedre. På denne måten ha de beste forutsetninger til å kunne leverer til rett: Tid, kvalitet og pris.

1.1.5 Våre kvalitetsmål

  • Ha driftsresultat på min. 10% av omsetning.
  • Møt presis og holde avtalte frister
  • Alle henvendelser må responderes senest samme dag.
  • Mer enn 50% av de tilsette kommunisere på nordisk eller engelsk.

Se også: Helse, mijø og sikkerhet (HMS)